Intäkter
Största kostnader
Fördelning Gå till kolumn för detaljer
Nyckeltal
Kassalikviditet

1000.00%

Vinstmarginal

35.00%

361,825.26 kr Ackumulerat resultat
Sammanfattning

361,825.26 kr

RESULTAT

20.67%

SP

1,036,482.32 kr

INTÄKTER

2.88%

AD

674,657.06 kr

KOSTNADER

4.66%

202001 - 202004

PERIOD

Checklista

Kundfordringar

Skattefordringar

Checkräkningskonto

Leverantörsskulder

Testar en kommentar

En till

Resultatrapport
Titel
Nuvarande
Föregående
Förändring
Status
+ Intäkt
1,019 tkr
1,001 tkr
1.76%
Ökat
+ Finansiella
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
+ Övriga intäkter
18 tkr
6 tkr
184.38%
Ökat
- Direkta
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Övriga
159 tkr
196 tkr
18.94%
Minskat
- Personal
515 tkr
512 tkr
0.62%
Ökat
- Avskrivningar
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Övriga rörelse
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Finansiella
1 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Bokslutsdispositioner
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
Balansrapport
Titel
Nuvarande
Föregående
Förändring
Status
+ Anläggningstillgångar
71 tkr
71 tkr
0%
Oför.
+ Omsättningstillgångar
388 tkr
375 tkr
3.63%
Ökat
+ Kortfristiga placeringar
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
+ Kassa och bank
869 tkr
480 tkr
81.05%
Ökat
- Eget kapital
144 tkr
494 tkr
70.79%
Minskat
- Obeskattade reserver
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Avsättningar
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Långfristiga skulder
0 tkr
0 tkr
0%
Oför.
- Kortfristiga skulder
-170 tkr
131 tkr
230.00%
Minskat